Formannskapets innstilling til økonomiplan 2024-2027, budsjett og årsplan for 2024, kommunale avgifter, eiendomsskattetakster, gebyrer m.m. for 2024 er lagt ut til alminnelig ettersyn på kommunens servicekontor og hjemmeside www.flatanger.kommune.no fra 30. november og fram til kommunestyrets behandling 14. desember 2023.

Høringsuttalelser må være levert servicekontoret innen 14.12.2023 kl. 10.00.      
     

Dokumentene ser du her:
 
Formannskapets innstilling til budsjett og årsplan 2024 og økonomiplan 2024-2027
     -Vedlegg 1 til budsjett og økonomiplan
     -Vedlegg 2 til budsjett og økonomiplan
Kommunedirektørens forslag til budsjett og årsplan 2024 og økonomiplan 2024-2027
Formannskapets innstilling til gebyrer og bet.satser pleie- og omsorgstjenesten 2024
Formannskapets innstilling til leiesatser for leie av ulike boformer og annet utleie pleie- og omsorgstjenesten 2024
Formannskapets innstilling til betalingssatser oppvekst og kultur 2024
Formannskapets innstilling til gebyrregulativ næring, miljø og teknisk 2024
     -Gebyrregulativ - Næring, miljø og teknisk 2024