Åpningstid ved kommunens sentralbord i sommer (15. juni - 15. august) er fra kl. 09.00 - 14.00.
Kontortid er som vanlig, fra kl. 08.00 - 15.30.
Direktenummer til saksbehandler finner du her.

Direktenummer til legekontoret er 74 22 11 37. Telefontid er fra kl. 09.00 - 11.00 og kl. 13.00 - 14.00.
Telefonnummer til legevakt er 116 117.