Denne prisen deles ut til en person eller flere personer som har vist stort engasjement i sitt lokalsamfunn i form av frivillig, ubetalt arbeid, og som er et forbilde for andre. Tips sendes til Kine Sivertsen på e-post kine@aqs.no.