Årets FYSAK vinnere er:

Vandrepokal:            Håvard Angen Haarstadstrand
Barn 5-10 turer:       Gabriel Storø Høstland
Barn 11-20 turer:      William Storø Høstland
Voksne 5-10 turer:   Edvard Løfsnæs
Voksne 11-20 turer:  Kent Lein
Tur i hver grend:      Solveig Løfsnæs Sivertsen

Takk for flott innsats i årets FYSAK!