Mange abonnenter til Utvorda vassverk er nå uten vann/lavt vanntrykk. Feilsøk er nå iverksatt, og oppretting har høyeste prioritet.