"Jeg er EU/EØS borger og har fritidseiendom i Norge. Kan jeg reise inn til Norge nå?
 
Svar fra UDI:

Ja, du kan reise til Norge dersom du eier fast eiendom i Norge. Du kan ta med deg personer som er registrert bosatt på samme adresse som deg.

Fast eiendom inkluderer for eksempel hus, leilighet og hytte. Campingvogn og båt er ikke å regne som fast eiendom, og det er derfor ikke mulig å besøke slike eiendeler på nåværende tidspunkt. 

 

Når du reiser til Norge må du ha med deg dokumentasjon som viser at du er eier av eiendommen i Norge. Det kan for eksempel være utskrift av grunnbok, skjøte, forsikringspapirer som viser eier av eiendommen eller skattemelding. 

 

Vær oppmerksom på at du kan være omfattet av karanteneordninger ved innreise til Norge, se https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#karantene-for-personer-som-kommer-til-norge-fra-utlandet. UDI kan ikke besvare spørsmål om karantene ved innreise til Norge."

 

Husk at det er vanskelig å vite hvor lenge turistene har vært i landet, og det kan være at de har gjennomført karantenetiden et annet sted. For oppfølging av karantene/isolering bestemmelsen jf. covid-19 forskriften, så er det politiet som har myndighet i slike saker. 

 

Det er også viktig å huske på at karantene og isolering er  to forskjellige ting. Karantene gir mer frihet til å bevege seg ut, mens isolering har du når du har fått påvist covid-19 og da skal du være isolert i egen bolig/annet oppholdssted.

 

For mer informasjon, se Helsenorge sine sider: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon