Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Søk i ansattelisteAnsatte
Navn Tittel Telefon Mobil

Helse og omsorg

Bang Grete Sykepleier 74 22 11 37
Brønstad Liv Helse- og omsorgssjef 476 49 546
Holm Helen Sofie Jordmor 473 31 982
Hågensen Lena Rian Helsesykepleier 907 03 180
Mork Lise Søreng Helsesekretær 74 22 11 37
Nordengen-Røli Thomas Fysioterapeut 951 37 667
Sjursen Stine Haukø Fysioterapeut 476 31 049
Strøm Torunn Kommunefysioterapeut 908 15 902

Lauvsnes skole

Hovednummer 742 88 660
Høstland Ann Karin Skolesekretær 472 90 113
Kålen Hilde Avdelingsleder 970 68 845
Rønning Eskil Nicolai Rektor 476 62 298
SFO 974 94 032

Næring, miljø og teknisk

Dahle Eivind Johnny Fagarbeider 901 27 439
Dahle Signy Alida Fagarbeider renhold 926 43 101
Fløan Lars Morten Teknisk sjef 458 69 184
Fløan Liv Unni Byggesaksbehandler 902 04 240
Hals Christian Vaktmester 979 57 058
Havstein Inge Fagarbeider 990 38 406
Iversen Narve Fagarbeider bygg 907 96 151
Kristiansen Morten Oppmålingsingeniør 476 48 051
Kvaløsæter Gunnar Byggesaksbehandler 476 42 879
Kvaløsæter Rita Fagleder 476 46 731
Lauvsnes Johan Fagleder veg, vann og avløp 906 16 474
Strøm Øivind Veileder landbruk og næring 476 37 202
Vakttelefon vannverk 906 98 431

Oppvekst og kultur

Angen Lovise Oppvekstsjef 915 73 748
Eian Tone Merete Leder frivilligsentral 476 36 915
Oksdøl Kristian Bruun Kultursjef 476 46 170
Ottesen Janniche Sæther Klubbleder 907 91 563
Seltveit Gro Biblioteksjef/pedagogisk konsulent 915 20 944 476 46 062
Sæther Silje Jorun Finvik Flyktningkonsulent 476 10 829

Pleie- og omsorgstjenesten

Aakervik Hjøri Meland Helsesekretær 476 75 475
Bye Lill-Merethe Leder brukerkontor 902 33 143
Hjemmesykepleien 476 76 995
Kjøkken PO-tunet 476 80 694
Kvitveistunet 476 36 181
Meland Lise Svendsen Aktivitør 476 80 742
Røstvoll Siri-Mette Avd.sykepleier åpen omsorg 476 75 466
Skjerma avdeling PO-tunet 476 88 822
Sæther Maren Grønnerøe Avdelingssykepleier institusjon 476 78 108
Vaktrom institusjon 74 22 10 20 476 79 236

Sentraladministrasjon

Aune Tove Mette Konsulent økonomi/IT 476 36 577
Bjørkås Olav Jørgen Ordfører 970 62 990
Hågensen Anita Stamnes Sekretær 74 22 11 00
Klæth Kristine Personalsjef 480 72 089
Moen Kurt Økonomisjef 476 36 505 412 36 876
Stordahl Hilde Tyldum Plan- og prosjektleder 902 37 877
Strøm Rune Rådmann 476 36 043 971 69 708
Øie Brita Fløan Fagarbeider 74 22 11 00

Utvorda Oppvekstsenter

Frisendal Elin Rektor/Styrer 974 36 651
Hågensen Mona Pedagogisk leder 974 35 933

Vangan barnehage

Avdeling Bris 902 71 348
Avdeling Kuling 475 15 226
Avdeling Storm 907 05 633
Sørum Birgit Styrer 902 57 186