Servicekontor/adm.bygg, tlf. 74 22 11 00
Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.
I tiden 15. juni - 15. august er kommunens sentralbord åpent mellom kl. 09.00-14.00. Kontortid er som vanlig kl. 08.00-15.30.

Flatanger folkebibliotek, tlf. 915 20 944
Tirsdag kl. 11.00 - 13.00 og kl. 17.00 - 19.30
Torsdag kl. 10.30 - 14.30

Nav Flatanger, tlf. 55 55 33 33
Mandag kl. 11.00 - 13.00 
Tirsdag stengt 
Onsdag kl. 11.00 - 13.00
Torsdag stengt
Fredag stengt

Timeavtaler gjennomføres i tidsrommet kl. 09.00 - 14.30 alle dager 

Flatanger legekontor (resept- og timebestilling), tlf. 74 22 11 37
Mandag - fredag kl. 09.00 - 11.00 og kl. 13.00 - 14.00

Flatanger helsestasjon, tlf. 907 03 180
Åpent alle dager unntatt onsdag kl. 08.00 - 15.30

Flatanger kirkekontor
Åpent tirsdager og onsdager kl. 10.00 - 14.00
Vi kan være å treffe utover disse dagene, så ring eller kom innom hvis du er på Miljøbygget.
Sokneprest David Spjøtvold, tlf. 900 95 790, e-post: david.spjotvold@kirken.namdal.no
Menighetssekretær Anne Ruud Kristiansen, tlf. 934 65 169, e-post: anne.ruud.kristiansen@kirken.namdal.no
Kirketjener Steinar Olsen, tlf. 459 54 760
Organist Stein Moe, tlf. 456 07 552