Fredag hadde vi offisiell avslutning av Hunt4 i Flatanger. Informasjonsansvarlig Rakel Westrum-Rein representerte HUNT4 og presenterte resultatet for Flatanger kommune. Mannskapene ved feltstasjonen og kommunens ledelse deltok. Flatanger endte opp med 52% deltakelse. Av de som var invitert deltok 471 voksne personer og det mest positive og unike for Flatanger er at det som eneste kommune av 19 til nå, det var flere menn enn kvinner som deltok i undersøkelsen.

HUNT4 er godt fornøyd med resultatet i Flatanger. For de som ikke fikk til å delta her i Flatanger er det mulig å møte både i Namsos og i Namdalseid.

Jeg vil rette en stor takk til våre ansatte som driftet feltstasjonen, her ble vi mottatt og behandlet både hyggelig og profesjonelt i flotte lokaler.

Stor takk til frivilligsentralen som stilte opp med kaffekoking og vaffelsteking gjennom hele perioden.

Til avslutningen var også vinnerne av de 2 el-syklene invitert og både Birger Olsen som vant sykkel fra kommunen og Ole Bernhof Mork som vant sykkel fra HUNT4 møtte og fikk overrakt hver sin flotte el-sykkel. Begge vinnerne var meget godt fornøyd både med HUNT4 og at de var så heldige å vinne hver sin sykkel.

HUNT4 og Flatanger kommune takker alle som tok seg tid til å delta i undersøkelsen for innsatsen til felles nytte i videre helseforskning.

OrdførerAvslutning HUNT4.jpg