Ut fra gjennomførte registreringer med varmesøkende kamera, observasjoner av innsats- og vaktpersonell over tid, samt at det siste døgn har kommet betydelig nedbør, har brannsjefen nå besluttet å avslutte aksjonen med forsterket vakthold i området fra og med mandag den 17.2.2014.