I uke 25 og uke 27 vil legekontoret være bemannet med lege på onsdag og torsdag.
Ved behov for øyeblikkelig hjelp de dagene det ikke er lege til stede, ring 116 117!