I forbindelse med dette vil kommunens kriseledelse og kriseledelsens viktigste støttefunksjoner være opptatt med øvelsen fra klokken 09.00 til klokken 15.00 onsdag 11.4.2018.

Dette gjelder for følgende personer:

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås
Rådmann Rune Strøm
Teknisk sjef Hans-Petter Haukø
Oppvekstetaten ved Gro Seltveit
Helse- og omsorgssjef Liv Brønstad
Økonomikonsulent Gunnar Einvik
Rådgiver personal Kari Imsgaard
Servicekontoret v/Brita Fløan Øie

På bakgrunn av dette kan overnevnte funksjoner være litt vanskelig å få kontakt med denne dagen. Evt. beskjed kan formidles via sentralbordet.