En del av bygdens befolkning og da de som er bosatt på Lauvsnes har vel allerede oppdaget noen mistenkelige menn som driver og beskuer visse eiendommer. Vi kan dog berolige med at dette er representanter for kommunen som øver seg i å besiktige noen eiendommer som grunnlag for det takstarbeide som kommer senere i høst.

Disse personene er nå å kjenne i synlige vester med et ID-kort som bekrefter deres oppdrag. Vi håper alle tar godt imot disse.
 
Arbeidet som nå skal gjøres er meget kjærkomment for å få Matrikkelen for de private eiendommene i bygda i orden. Dette er alle kommuner pålagt. Det vil igjen bety at kommunens saksbehandling i byggesaker vil bli langt sikrere og forhåpentligvis raskere. Fra neste uke vil besiktigerne ta til med den egentlige besiktigelsen av eiendommer i kommunen, fra den ytterste nøkne ø.. til seterbuer og hytter i skog og fjell.
Disse besiktigere har ikke myndighet til å fastsette hvilken takst eiendommen skal ha. De skal bare konstatere fakta på eiendommene. Matrikkelen er en helt nødvendig forutsetning for eventuell skattlegging av eiendommer og skal ”kommunisere” med alle landets Dataregistre, som f.eks folkeregister, Grunnboken, Posten og Enhetsregisteret. Den benevnes også som Digitalt eiendomskartverk.
 
 
Mvh
Gunnar Einvik
Prosj.leder e-skatt
regnskaps-/ktr.sjef
tlf 74221106, fax 74221180