Flatanger kommunes hovedmålsetning i prosjektet er å øke tilbudet av utleie boliger/leiligheter til fastboende, spesielt rettet mot ungdom, nyetablerere og tilflyttere.
I prosjektet ligger det bl.a. tilskuddsmuligheter i forbindelse med etablering av utleieboliger/leiligheter til fastboende (inntil 15% av prosjektkostnad). Her må kommunen stå som søker, men kommunen kan videretildele tilskuddet til private utbyggere.
 
Kommunen er ut fra dette interessert i så snart som mulig å komme i kontakt med evt. private interesser som går med/har planer om utbygging av boliger, slik at vi evt. kunne ha fremmet søknad allerede i prosjektets første år. (Forventet søknadsfrist 1 oktober.)
 
Interesserte bes kontakte kommunen ved teknisk sjef eller rådmann.
 
Rådmann