Kommunen mottar et økende antall henvendelser fra personer/familier om muligheten for å skaffe leilighet/hus i forbindelse med at de ønsker å flytte hit. Dette er svært gledelig, og beviser at vi har et arbeidsliv i vekst, samt at kommunen blir sett på som et attraktivt bosted.

Imidlertid viser det seg dessverre at ”tak over hodet” kan være en knapphetsfaktor. Kommunen vil med dette oppfordre alle som besitter ledig husvære om å vurdere langtidsutleie til de som vil flytte til kommunen. Dette kan i aller høyeste grad bidra til en positiv utvikling i vår kommune.

Et tiltak i den sammenheng er annonsering av bolig til leie eller til salgs på nettsida. Vi gjør oppmerksom på at annonsør er ansvarlig for at opplysningene er riktige og for melding når enheten er utleid/solgt. Kommunen har ingen ansvar for avtalene mellom utleier/selger og leier/kjøper.

Skulle dette være aktuelt, kan kommunen bistå med å videreformidle en slik interesse.
Vi oppfordrer derfor om at dette meldes til kommunens servicekontor på telefon 74 22 11 00 el. e-post: postmottak@flatanger.kommune.no. (Vi gjør oppmerksom på at en slik innmelding av interesse for utleie ikke er bindende.)

Oversikt over ledige boliger/leiligheter: