Brudd på vannledning til Utvorda vassverk er nå rettet. Brunt vann og luft i rørene må påregnes i nærmeste framtid. Gitte kokepåbud av drikkevannet gjelder fortsatt, og må påregnes å vare til ny vannprøve er analysert i uke 9.