Bruinspeksjonen som nå pågår ved Nordstraumbrua, vil vare frem til ca. klokka 12.00 med periodevis stenging i ca. 1 time. Deretter forflytter de seg til Stamnesbrua ca. fra klokka 12.00 og frem til klokka 14.00.

Flatanger kommune har vært i kontakt med avdeling Fylkesdirektør vei i Trøndelag fylkeskommune og operatøransvarlig som gjennomfører inspeksjonen. Det fremkommer at det i systemet har vært svikt i kommunikasjonen, og alle involverte skal sørge for at en slik mangel på informasjon til våre innbyggere ikke skjer ved fremtidige operasjoner. Flatanger kommune er lovet en tilbakemelding på dette.