Flatanger kommune informerer om at streiken for bussjåfører er trappet opp. Om streiken fortsetter over helga, vil det ramme skoleskyss fra og med mandag 28.9. 2020. Dette betyr at skoleskyssen uteblir på strekningen fra Kvaløysæter til Lauvsnes.  

Vi oppfordrer foreldre til å samarbeide om transport til skolen i perioden streiken varer. Elever som kan sykle eller gå, oppfordres til å gjøre det.  

Skolen vil ha normal dag. Elever som eventuelt ikke kommer seg til skolen på grunn av busstreiken, jobber i henhold til gitte arbeidsplaner. Det føres ikke fravær for elever som ikke kommer seg til skolen som følge av busstreiken, men foresatte må melde fra om fraværet til kontaktlærer via Visma Min skole.  

AtB har oppdatert oversikt over ruter som blir påvirket på  https://www.atb.no/avganger-ved-streik/avganger-ved-streik-article15341-2254.html?fbclid=IwAR1rUQfC8JsUi5CCesjCGXd4v4RGM8TSHpdV6wlT6POXI_5e8wM9T9NK1Zg 

Elever som har skyss med drosje helt frem til skolen omfattes ikke av denne streiken. Transport mellom Sitter og Lauvsnes går også som normalt.  

Mvh Turid Kjendlie, rektor Lauvsnes skole