Cora Sandels romantrilogi om Alberte er et av de største kvinneportrettene i nordisk litteraturhistorie. Cora Sandels egentlige navn var Sara Fabricius, og hun levde et liv som på mange punkter sammenfalt med sin romanfigurs.

I likhet med Alberte, var Sara Fabricius en blyg, ung kvinne tidlig på 1900-tallet, oppvokst i Tromsø. Som Alberte, klarte heller ikke Sara å leve opp til morens og samfunnets forventninger om å gifte seg trygt og rikt, men valgte i stedet å følge drømmen og reise til Paris. Der trosset hun i femten år knugende ensomhet, avvisning fra familien og ekstrem fattigdom for å realisere seg selv som kunstner og menneske. 46 år gammel flytter Sara tilbake til Skandinavia og utgir sin første bok om Alberte under pseudonymet Cora Sandel.

Selv om forfatteren nektet for at trilogien om den blyge og frihets­søkende Alberte er selvbiografisk, er parallellene mellom romankarakteren og forfatterens liv påfallende. Mange velger derfor å se forfatterens liv som integrert i fiksjonen hun laget.

I ”Cora og friheten” møter Sara, Cora og Alberte hverandre. De snakker, kommenterer sine liv og utfordrer hverandre. Var friheten verdt ofrene? Hva er fiksjon og hva er levd liv? Hvem er Cora Sandel? Forestillingen baserer seg på de få biografiene og intervjuene som finnes med Sandel, og trilogien om Alberte.