I etterkant av helgens uvær, avdekkes fortsatt noen ettervirkninger:
Deler av kommunen er fortsatt uten mobildekning.
Det er opplyst om at reparasjon av sender på Halmøya pågår.

Når det gjelder nødnettet, opplyses det overfor kommunen, fra HDO, at dette er ivaretatt av HDO ( Helsetjenestens beredskapsorganisasjon).

Mvh
Beredskapskoordinator