Veien mellom Statland og Utvorda er stengt på grunn av skred i Småvika. Veien er stengt på ubestemt tid, og minst stengt til lørdag utpå dagen. Geotekniker kommer på lørdag. Vi har hatt to turer for å transportere folk mellom Lauvsnes og Utvorda i ettermiddag/kveld. Ingen ytterligere turer er planlagt. Nødvendig transportbehov og andre henvendelser kan eventuelt meldes inn til 97169708.