Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. Akkurat i disse tider hvor NAV-kontoret holder stengt kan du også ringe til direktenumrene som er utgitt. For akutt behov for økonomisk bistand (sosialhjelp): 41 27 17 69 eller til 40 63 57 25 for øvrige henvendelser.

Når NAV-kontoret er åpent, kan du også få bistand til å søke i publikumsmottaket.

Mer informasjon

På menyen på nav.no under sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp finner du mer informasjon. Veiviser økonomisk sosialhjelp nav.no