På bakgrunn av kommunestyrets vedtak av 16.12.2021 om utskriving av eiendomsskatt for 2022, legger Flatanger kommune ut eiendomsskattelisten til offentlig ettersyn fra 1.-31. mars 2022. Lista legges ut på Miljøbyggets servicekontor og på kommunens hjemmeside.

Det er vedtatt 4 promille for bolig- og fritidseiendommer og 7 promille for næringseiendommer.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.
Evt. klage må sendes skriftlig til Flatanger kommune, Eiendomsskattekontoret, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger eller postmottak@flatanger.kommune.no - innen 13. april 2022.

For øvrig mottar vi gjerne henvendelser for evt. nærmere avklaringer.

 

Flatanger kommune
Eiendomsskattekontoret, 28.02.2022

 

Skatteliste offentlig ettersyn - bolig/fritidsbolig
Skatteliste offentlig ettersyn - landbruk/næring
Skatteliste offentlig ettersyn - fritak