På bakgrunn av kommunestyrets vedtak av 15.12.22 om utskriving av eiendomsskatt for 2023 og eiendomsskatteloven § 15, legger Flatanger kommune ut eiendomsskattelisten til offentlig ettersyn i perioden fra 1. – 31. mars 2023. Lista legges ut på Miljøbyggets servicekontor og på kommunens hjemmeside.

Det er vedtatt 4 promille for bolig- og fritidseiendommer og 7 promille for næringseiendommer.

For 2023 er eiendomsskattegrunnlaget for samtlige eiendommer blitt kontorjustert med 10%.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Evt. klage må sendes skriftlig til Flatanger kommune, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger, eller postmottak@flatanger.kommune.no   innen 12. april 2023.

Kontorjustering av eiendomsskattetakstene i 2023:

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 8 A-4 vedtok kommunestyret i sak 17/21 av 22.04.2021 at eiendomsskattetakstene i Flatanger kommune skulle kontorjusteres med virkning fra 01.01.2023. På bakgrunn av dette er eiendomsskattegrunnlaget for samtlige eiendommer (både bolig-, fritids- og næringseiendommer) blitt kontorjustert med 10% nå i 2023.

I følge eiendomsskatteloven er hovedregelen at taksering skal skje hvert tiende år. I Flatanger ble det foretatt en alminnelig taksering av samtlige eiendommer i 2012. Etter tiårsperioden kan kommunestyret enten vedta en ny alminnelig taksering av samtlige eiendommer, eller vedta at eiendommene skal kontorjusteres. Det er dette siste alternativet som er blitt valgt av kommunestyret i Flatanger. Alle som skal betale eiendomsskatt til Flatanger kommune vi derfor se at eiendomsskatten er økt med 10% nå i 2023 i forhold til 2022.

 

Flatanger kommune
Eiendomsskattekontoret, 28.02.2023

Eiendomsskatteliste 2023
Eiendommer fritatt helt eller delvis etter eiendomsskatteloven § 5 og 7