På bakgrunn av kommunestyrets vedtak av 14.12.23 om utskriving av eiendomsskatt for 2024 og eiendomsskatteloven § 15, legger Flatanger kommune ut eiendomsskattelisten til offentlig ettersyn i perioden fra 1. – 31. mars 2024. Lista legges ut på Miljøbyggets servicekontor og på kommunens hjemmeside.

Det er vedtatt 4 promille for bolig- og fritidseiendommer og 7 promille for næringseiendommer.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.
Evt. klage må sendes skriftlig til Flatanger kommune, Lauvsneshaugen 25, 7770 Flatanger, eller postmottak@flatanger.kommune.no   innen 12. april 2024.

 

Flatanger kommune
Eiendomsskattekontoret, 28.02.2024

Eiendomsskatteliste 2024
Eiendommer fritatt helt eller delvis etter eiendomsskatteloven § 5 og 7