Dette gjelder verk og bruk, næringseiendommer, bolig- og fritidseiendommer i hele Flatanger kommune. Listen viser også utregnede eiendomsskattebeløp.

De eiendommer som hadde fritak i 2013 har dette også for skatteåret 2014, senest bestemt av kommunestyret 18.12.2013, som også har bestemt å øke skattesatsen fra 2,5 til 3,5 promille. Sakkyndig takstnemnd har også korrigert takstene som følge av nedbrente bygninger og virkninger ellers på Sørnes-halvøya i januar 2014.

Hver enkelt eiendomsbesitter vil motta oppsett over eiendommen med takstverdier (skatteseddel).
De eiendommer som har fått endrede takster vil motta underlaget for dette. Disse eiendommer er omtaksert i h.h.t. eiendomsskattelovens §8A-3 nr. 5.
Eiendomsskattekontoret kan motta henvendelser/spørsmål om dette hvis ønskelig.

Frist for evt. klage på eiendomsskatten er 1. april 2014 og sendes: Flatanger eiendomsskattekontor, Miljøbygget, 7770 Flatanger, såfremt det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.