Snø kombinert med langvarig kulde skaper vanskelige leveforhold for viltet i hele kommunen. Hunder som løper løse kan bl. a. føre til at dyra blir jaget i hjel, eller forbrenner livsnødvendig energi. Flatanger kommune har derfor med hjemmel i loven om hundehold fra 2003 innført ekstraordinær båndtvang i hele kommunen.

Båndtvangen innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

Den ekstraordinære båndtvangen gjelder fram til 1. april 2011, når ordinær båndtvang inntrer.

Forskriften omfatter alle hunder med unntak av dresserte bufehunder, tjenestehunder (politi, militær, redningstjeneste), hunder under lovlig kvotejakt på gaupe og ettersøkshunder for skadet vilt i aktiv tjeneste.