Det avholdes ekstraordinært kommunestyremøte, torsdag 6. oktober kl. 16.00 – 17.00. Møtet vil bli avholdt på teams, og gjøres offentlig ved at det i forkant legges ut link til møtet på kommunens hjemmeside og facebookside. Kun en sak blir tatt opp til behandling: "Salg av Vik skole med tilhørende tomt, ny behandling".

Ordfører

Klikk her for å delta i møtet