Brannfaren i innmark, utmark og fjellområdene er ikke lengre til stede.

Forbudet mot bruk av ild utendørs er fra i dag (18. januar 2016) opphørt.

Imidlertid vil vi minne om de generelle krav til aktsomhet i den nye brannforebyggingsforskriften av 17. desember 2015 (§ 3);

“Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.  Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. 
Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.”

Til slutt vil vi minne på faren med oppbevaring/håndtering av aske fra ovn og ildsteder. 
Det har vært flere tilfeller av at glør i aske har forårsaket smittebranner i bygninger i Trøndelag. Sikker måte å håndtere aska er å ha den i en ubrennbar bøtte og helle vann over.

 

Brannsjefen