På grunn av tidsfrister vedr. behandling av ulike saker, er følgende endringer av møtedatoer for formannskap og kommunestyre i februar – april 2015 besluttet.
 

Følgende formannskapsmøter utgår: 3. mars og 7. april

Følgende kommunestyremøte utgår: 9. april

 

Nye møtedatoer for formannskapet blir:  Tirsdag 24. februar kl. 16.00, tirsdag 17. mars kl. 16.00 og onsdag 8. april kl. 16.00 (valgstyre).

Ny møtedato for kommunestyre blir: Torsdag 26. mars kl. 16.00.