På grunn av koronapandemien vil utleien av Flatangerhallen begrenses fra i dag:

  • Hallen vil kun bli leid ut til en aktivitet per ettermiddag/kveld.

  • Organiserte aktiviteter for barn og unge i grunnskolealder prioriteres.

  • Generelle smitteverntiltak samt smitteverntiltak utarbeidet av det enkelte særforbund skal overholdes av leietaker.

  • Det er ikke mulig å benytte hallen for andre enn de som har fått innvilget søknad nå høst.

 

Dersom ditt lag eller forening ønsker å leie hallen, og har organisert aktivitet for prioriterte alders­grupper, ta kontakt med kultursjef Anastasia Sæther på 476 46 170.