Flatanger kommune innbyr til åpen konkurranse på innleie av gravemaskin(er), lastebil og annet anleggsutstyr til vårt vedlikeholdsarbeid og mindre nyanlegg innen veg, vann, kloakk og annet anleggsarbeid på og i tilknytning til kommunale bygg/eiendom.  Vi ønsker timepris for de maskintyper som er egnet til nevnte arbeid og for masse og massetransport, jfr. vedlagt tilbudsskjema.

Se vedlagte dokument for ytterligere opplysninger og tilbudsskjema.

Tilbudsfrist 6.april kl 12:00.

Med hilsen
Øivind Strøm
Veileder landbruk og næring

Tlf: 47637202