Det er tillyst følgende arbeid for åpen konkurranse:

Entreprenøravtale, vedlikehold og mindre nyanlegg for maskinentreprenører for kommunalteknisk anlegg og bygg.

Anbudsdokumentene fås ved henvendelse til avdeling for næring, miljø og teknisk på tlf. 74 22 11 40/74 22 11 45. Det vises for øvrig til fullstendig kunngjøring i DOFFIN.
 
Innlevering av anbudet skal være i lukket forsendelse som merkes "Entreprenøravtalen 2013" innen 8. mai 2013 kl. 15.00.
 
Vår ref. 2013/22095 bes oppgitt ved henvendelse