Kommunen må få melding om avlingssvikten så tidlig som mulig, slik at det kan foretas befaring.

Søknadsskjema kan fås hos kommunen, eller på www.slf.dep.no. Det er også
mulig å søke elektronisk via Altinn som for søknad om produksjonstilskudd.
 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag