Ungdom hjemmehørende i Flatanger som inneværende skoleår søker praktisk og teoretisk utdanning innen jord-skog- og gartneribruk, fiskeri og havbruk, kan søke om støtte fra legatet.
Søkere må være mellom 16 og 26 år og ha bodd i Flatanger de siste tre år. Under ellers like vilkår, har søkere som tilhører familien Amundsens arvinger fortrinnsrett.

Søknadsfrist: 20. oktober 2012.

Søknad om støtte sendes til: Styret for Amundsens legat, Miljøbygget, 7770 Flatanger.