I samråd med Trønderbilene og Statens vegvesen har fylkeskommunen etablert et knutepunkt for oppdatert informasjon om tilbudene om parkering og midlertidige bussrutetilbud/skoleskysstilbud forbi skredet på Fv. 17 sør for Bangsund. Adressen er: http://ntfk.no/rasinfo