Røde Kors i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag arrangerer ferietur for barnefamilier som har dårlig økonomi, og er i en vanskelig livssituasjon. Målet med turen er at familien skal få en ferieopplevelse sammen, som kan gi dem et pusterom fra hverdagen, der de ikke trenger å bekymre seg for økonomien og kan skape nettverk med andre familier i samme situasjon.

Målgruppen er familier med barn i barneskolen, altså mellom 6 og 13 år. Det er nok at 1 av barna i familien er i målgruppen.

Turen gjennomføres 19. - 23. februar. Turen går til Patrusli Gård.
(hjemmeside: www.patrusli.no)

Røde kors vinterferie 2014.jpg

Det vil være ulike aktiviteter som ski, aking, dyrestell, hesteridning og isfiske. Det vil bli både ute og innaktiviteter etter været.

Alle utgifter er dekket av Røde Kors. Det vil være reiseledere fra Røde Kors under hele oppholdet, og det er lagt opp til varierte aktiviteter både ute og inne gjennom oppholdet.

Påmeldingsfrist: Innen 24.januar 2014.

For mer informasjon og påmeldingsskjema,
se våre nettsider http://www.rodekors.no/ferie-for-alle

Du kan også sende en e-post til Katrine på distriktskontoret til Røde Kors, eller ringe direkte: 74 15 08 83 –  974 72 868 for mer info.