Kommunen i Nord-Trøndelag ligger blant de ti beste kommunene i Kommunal Rapports Kommunebarometer for grunnskole. Årsakene er mange.

  • Elevene fra Flatanger går ut av grunnskolen med svært gode grunnskolepoeng.
  • Det er få elever per lærer.
  • Alle ansatte i skolefritidsordningen (SFO) har lærerutdanning, førskoleutdanning eller fagutdanning i barne- og ungdomsarbeid.