Flatanger kommune starter nå med digitalisering av utgående faktura til kunder. Dette gjøres for å effektivisere og å redusere kostnader. 

Hvilke konsekvenser har dette for deg?

Den nye løsningen innebærer at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, som Vippsfaktura, via digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

Brevgiro

De nye fakturaene kan ikke benyttes for betaling via brevgiro.

Betaler du via brevgiro, må du benytte en tom bankgiroblankett, fylle ut nødvendig informasjon som du finner på den tilsendte fakturaen og deretter benytte den ferdig utfylte bankgiroblanketten til betaling via brevgiro. Slike tomme bankgiroblanketter kan du få i din lokale bank eller på kommunehuset. På kommunehuset kan du også få hjelp til utfylling av tomme bankgiroblanketter.

Informasjon som må fylles ut på den tomme fakturablanketten er: 

  • Beløp
  • Betalerens bankkontonummer
  • Betalt av
  • Betalt til
  • Kundeidentifikasjon (KID)
  • Kroner og øre
  • Til konto

Faktura via Vipps

Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få fakturaen som Vippsfaktura.

Dette forutsetter at du benytter Vipps og at du har aktivert tjenesten Vipps faktura. 

Faktura i Digipost / eBoks

Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne motta fakturaen som digital post i Digipost- eller eBokspostkassen din.

Dette forutsetter selvsagt at du allerede har en digital postkasse (Digipost eller eBoks) og at du ikke har reservert deg mot mottak av digital post fra det offentlige.

Faktura som vedlegg i e-post

Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få faktura som vedlegg i en e-post fra Flatanger kommune.

Dette forutsetter at du er registrert med en gyldig e-postadresse i Flatanger kommune sitt kunderegister.

Efaktura

Efaktura / avtalegiro avtales med din bank. 

Hvis du allerede har en avtalegiro eller efaktura-avtale, vil du fortsette å motta faktura som avtalegiro eller efaktura.

Er det ikke mulig å sende fakturaene digitalt, blir fakturaen sendt som brevpost.

Faktura sendes til forretningsfører/andre mottakere enn deg selv

Har du i dag en forretningsfører som mottar faktura på vegne av deg eller annen mottaker, vil de nye distribusjonsformene (Vipps, Digital postkasse innbygger) overstyre hvis kunden er registrert med personnummer. Da sendes faktura til kunden istedenfor “annen mottaker”. Vi anbefaler derfor dere som har “annen mottaker” til å ikke inngå avtale om Vipps eller Digital postkasse.