Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal opprette ungdomsråd. Dette for å sikre at ungdommene skal få bli hørt. Ungdomsrådet skal bestå av fem faste medlemmer (tre fra videregående og to fra ungdomsskolen) samt vara.

Nå har vi gjennomført valg av representanter fra videregående skole, men vi mangler en vara og håper det er noen som kan være interessert i å ta det vervet. Ta kontakt med ordfører eller kultursjef.

I august/september vil ordfører og kultursjef besøke ungdomsskoleelevene i kommunen for å informere om ungdomsrådet. Det vil også bli valg av to faste medlemmer og to varamedlemmer fra ungdomsskolene.

Se www.flatangernytt.no sin artikkel om ungdomsråd for mer informasjon.

 

Ordføreren