I forhold til tidligere vedtatte møteplan for Flatanger kommunestyre, er det besluttet å flytte neste kommunestyremøte fra torsdag den 6. september kl. 16.00 til torsdag 13. september kl. 16.00.