Namdalseid legekontor har bakvakt, ta kontakt på tlf. 74 22 72 70. Telefontider er kl. 08.15 - 09.00 og kl. 13.00 - 15.00.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring legevakt på 116 117 eller 113.