Hvis du ønsker det kan du stemme på forhånd. Du må stemme i den kommunen du er manntallsført i. Du kan også stemme pr. brev.

Forhåndsstemmeperioden varer fra 2. mai til og med 20. mai

Syke og uføre kan få avgi stemme hjemmefra ved søknad om dette.

Du kan forhåndsstemme på Flatanger servicekontor

 • Alle hverdager kl. 08-15.

 • Ekstra åpent fredag 20. mai 17-20.

 • Valg på sykeheimen torsdag 12. mai kl. 10.-12.

Du kan også stemme pr. brev

Fremgangsmåtes ved brevstemming:

Stemmeseddel:

På et passende hvitt ark skriv overskriften:

Rådgivende folkeavstemning i Flatanger kommune 23. mai 2016.

skriv så ett av følgende to mulige alternativ (eller la arket være blankt hvis du vil avgi blank stemme):

Jeg ønsker at Flatanger fortsetter som egen kommune.

eller:  

Jeg ønsker at Flatanger slås sammen med kommunene Fosnes, Høylandet, Namsos, Namdalseid og Overhalla

 • Legg stemmeseddelen eller arket i en konvolutt, og lim igjen konvolutten. (Du kan gjerne brette stemmeseddelen/arket for å få det ned i konvolutten.)

 • Legg deretter den blanke konvolutten i en ny konvolutt (omslagskonvolutt) og skriv følgende opplysninger utenpå omslagskonvolutten:

Ditt navn og adresse (i Norge)

Ditt fødselsnummer (11 siffer)

Skriv under med sted, navn og dato

Legg ved en bevitnet kopi av din legitimasjon. (førerkort eller pass)

Eller

Få et vitne til å bekrefte din identitet ved å skrive “Jeg bekrefter at det er (ditt navn) som avgir denne brevstemmen til Flatanger kommune.” på et eget ark som underskrives av vitnet. Denne bekreftelsen legges ned i omslagskonvolutten (sammen med den blanke konvolutten med stemmeseddelen).

 • Legg omslagskonvolutten i en oversendelseskonvolutt som adresseres og sendes til:
  Valgstyret i Flatanger kommune,
  Miljøbygget,
  7770 Flatanger

Brevstemmer mottas f.o.m. 2. mai t.o.m. valgdagen kl. 18.00.

På grunn av manglende legitimasjonskontroll, behandles og telles disse stemmene tilsvarende regler for mottatte stemmer på valgdagen, dvs. etter at avkryssingsmanntallene er mottatt fra kretsene.

Velgere er selv ansvarlig for at stemmen sendes så tidlig at den er valgstyret i hende innen valgdagen.

Kontakt gjerne servicekontoret dersom du trenger nærmer veiledning om brevstemming. Tlf. 74 22 11 00