Barnehage f.o.m. 01.01.2023.

  01.03.2022 01.08.2022 01.01.2023
Hel plass kr. 3 315,- kr. 3 050,- kr. 3 000,-
4-dagers tilbud kr. 2 652,- kr. 2 440,- kr. 2 400,-
3-dagers tilbud kr. 1 989,- kr. 1 830,- kr. 1 800,-
Kjøp av ekstra dag kr.    352,-   kr.   365,-

Betaling for mat er fastsatt til kr. 200,- pr. mnd. for 3-dagers tilbud, kr. 266,- pr. mnd. for 4-dagers tilbud og kr. 333,- pr. mnd. for 5-dagers tilbud.
Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 % søskenmoderasjon f.o.m. barn nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene.
Juli er betalingsfri måned.
Gebyr ved for sen henting i barnehage og SFO: Ved henting etter stengetid ilegges et gebyr på kr. 250,- pr. barn pr. påbegynte halvtime.
 

SFO f.o.m. 01.01.2023.

  01.03.2022 For 1. klasse
f.o.m. 01.08.2022
01.01.2023 For 1. klasse
f.o.m. 01.01.2023
For 2. klasse
f.o.m. 01.08.2023
Følger skoleruta, hel plass  kr. 1 735,- kr. 710,- kr. 1 800,- kr. 735,-

kr. 735,-

Følger skoleruta, redusert plass (t.o.m. 12 t pr. uke) kr. 1 025,- Gratis kr. 1 065,- Gratis Gratis
Følger kalenderåret, hel plass kr. 2 170,- kr. 855,- kr. 2 250,- kr. 885,- kr. 885,-
Følger kalenderåret, redusert plass (t.o.m. 12 t pr. uke) kr. 1 315,- Gratis kr. 1 365,- Gratis Gratis
Kjøp av ekstra uke (inkl. mat) kr. 1 060,-   kr. 1 100,-    
Kjøp av ekstra dag (inkl. mat) kr.    255,-   kr.    265,-    

Det gis 25 % søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2. Søskenmoderasjon gis av det rimeligste tilbudet. Det gis ikke søskenmoderasjon for kjøp av ekstra dag/uke. Juli og august er betalingsfrie måneder, bortsett fra ved kjøp av enkeltuker eller enkeltdager i august. SFO er stengt i juli.