Sats pr. 01.01.22 Sats pr. 01.01.2023
Foreldrebetaling kr. 3 020,- kr. 3 130,-


Det gis 50 % søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon gis for det rimeligste tilbudet. For prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes egenbetaling ut fra tidsrommet tilbudet varer. Det gis 50 % moderasjon for deltakelse i et tilbud nummer to hvis en elev ønsker to tilbud. Elever som slutter i løpet av et semester, må betale for hele semesteret.