Formannskapsmøte 10. mai utgår. Neste møte blir 07. juni.