Bl.a. grunnet saksmengde, har ordfører og rådmann besluttet at tidligere annonserte formannskapsmøte, tirsdag den 11. mars kl. 16.00, utgår.

 

Neste formannskapsmøte gjennomføres som planlagt den 1. april.