Formannskapsmøte 23. august 2022 utgår. Neste møte er 20. september 2022.