For de som synes at merket Fysakløype til Røythaugfjellet er for bratt, finnes det andre muligheter. Blant annet har Din Tur merket en løype fra Floanveien.

All ferdsel på eget ansvar. GOD TUR!