Den årlige trekkinga av FYSAK-turer vil bli foretatt på Flatanger Musikkforenings kaffekonsert 14. november. Konserten holdes på frivilligsentralen på Miljøbygget kl. 18.00.

Flatanger kommune har foretatt FYSAK-trekking blant sine ansatte. Tiltaket er ment som en belønning til ansatte som tar ansvar for egen helse ved å være fysisk aktiv på fritiden.

Vinnere: Anne Laukvik og Kristina Jakutiene.